You are here

Программа 2012-2016-жылдарга карата саламаттык сактоону реформалоонун «Ден соолук» улуттук программасын жана Репродуктивдик ден соолук улуттук стратегиясын ишке ашырууну колдойт жана репродуктивдик ден соолук маселелерин, атап айтканда үй-бүлөнү пландоо, саламаттык сактоонун жалпы системасына мындан ары интеграциялоо боюнча иш алып барат.

Саламаттык сактоо министрлиги (ССМ) ЮНФПАнын негизги улуттук өнөктөшү болуп саналат. Улуттук потенциалды жогорулатуу жана улуттук институттарды бекемдөө ЮНФПА тарабынан көрсөтүлүүчү финансылык колдоонун жана техникалык жардамдын негизги бөлүгү болуп саналат. ЮНФПАнын үзгүлтүксүз жардамы эненин саламаттыгын/репродуктивдик ден соолук/репродуктивдик ден соолук боюнча кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана стандарттарын жана кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга багытталган, мында өзгөчө көңүл калктын аялуу жана жакыр катмарына бурулган. SWAP саламаттык сактоо реформасын ишке ашыруунун жүрүшүндө репродуктивдик ден соолук/энелердин саламаттыгы жана үй-бүлөнү пландоо маселелерин адекваттуу чечүүнү камсыз кылуу үчүн ЮНФПА үчүн артыкчылыктуу багыт болуп саналат.

1. ЮНФПА Саламаттык сактоо министрлиги жана башка өнөктөштөр менен репродуктивдик ден соолукту коргоо каражаттарын (РДК) чыңдоо жана Кыргыз Республикасындагы жеткиликтүү бойго бүтүрбөөчү каражаттардын ассортиментин кеңейтүү боюнча иш алып барууда. Өлкөлүк кеңсе ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинин Дары-дармек жана медициналык техника менен камсыздоо боюнча департаменти жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен негизги дары-дармектердин тизмесинде (негизги дары каражаттарынын тизмеси) жана Мамлекеттик кепилденген жөлөкпулдар пакетиндеги кошумча дары-дармек каражаттарынын пакетинде бар бойго бүтүрбөөчү заманбап каражаттардын тизмесин кеңейтүү боюнча иш алып барууда. Логистикалык маалыматтык башкаруу системасынын (LMIS)/CHANNEL программасынын тажрыйбасы жана колдонулушу контрацепциянын логистикасын башкаруу үчүн башка аймактарга жайылтылат.

2. ЮНФПА борбордук жана региондук деңгээлдеги саламаттык сактоо боюнча жергиликтүү кеңештердин жана медициналык кызмат көрсөтүүчүлөрдүн потенциалын медициналык мекемелерде

коопсуз эне болууга 

эффективдүү антенаталдык кам көрүү жана энелердин ден соолугун купуя изилдөө менен ҮП кызматтарын СРД, АИВ, ЖЖЖИге интеграциялоо аркылуу өнүктүрөт жана репродуктивдик ден соолукту өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты камсыздоо боюнча улуттук аракеттерге интеграциялайт.

3. Диний лидерлердин, аялдардын диний бейөкмөт уюмдарынын диалогу жана репродуктивдик ден соолукту/ репродуктивдик ден соолукту жана гендердик теңчиликти чыңдоо боюнча ЮНФПА программасынын иш-чараларына тартуу ЮНФПАнын маанилүү бөлүгү болуп саналат.

4. БУУнун Кыргызстандагы саламаттык сактоону өнүктүрүүгө кошкон салымын максималдуу көбөйтүү боюнча Өкмөттүн жана үч агенттиктин биргелешкен аракеттеринин алкагында БУУнун агенттиктери Саламаттык сактоо министрлигинин ишин бириктирип турган бирдиктүү пландоо тутумунун «Бирдиктүү БУУнун Программасынын» алкагында иш алып барышат жана эффективдүү перинаталдык жана төрөткө чейинки кароого багытталган. ЮНФПА Саламаттык сактоо министрлиги менен облустук деңгээлде антенаталдык кам көрүү боюнча медициналык кызматкерлердин потенциалын бекемдөө жана төрөткө даярдоо үчүн мектептерди түзүү жаатында иштейт.