You are here

Request for Proposals

Аялдар үчүн гигиеналык комплекттерди берүү боюнча тендер

Урматтуу камсыздоочулар,

Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калк жайгаштыруу Фонду cиздерди тиркелген тендердик документтерге ылайык аялдар үчүн гигиеналык комплекттерди берүү боюнча тендерге катышууга чакырат.

21 September 2022