You are here

7-сентябрда Чүй облусунда гендердик зомбулукту азайтуу жана позитивдүү эркектикти жайылтуу максатында эркектерди жана балдарды тартуу боюнча семинардын биринчи күнү башталды, позитивдүү эркектикти жайылтуу жаатындагы эл аралык эксперт Натко Гереш катышты.

Эксперттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү гендердик трансформациялоо программаларын иштеп чыгуу боюнча өз квалификациясын жогорулатат, аялдар менен кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча демилгелерге эркектер менен балдарды тартуунун жаңы тажрыйбаларын изилдешет.

Туруктуу социалдык өзгөрүүлөргө жетишүү үчүн кыздар жана аялдар менен бирге балдарды жана эркектерди тартуу маанилүү.

“Аталардын камкордугу жана балдардын жашоосуна жигердүү катышуусу гендердик ролдорду, сый-урматты жана теңчиликти калыптандыруунун негизи”, Бириккен Улуттар Уюмунун Калкты жайгаштыруу фондунун (ЮНФПА) Казакстандагы, Түркмөнстандагы жана Кыргызстандагы директору Ронни Линдстром, семинардын ачылышында айтып кетти. 

Иш-чара “Спотлайт” демилгеси жана БУУнун Калкты жайгаштыруу фондунун (ЮНФПА) Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен «Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарында кызматташуу аркылуу жалпы гүлдөп-өнүгүү» долбоору тарабынан колдоого алынат.