You are here

Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калкты жайгаштыруу Фонду (ЮНФПА) жана Кыргыз Республикасынын Экономикалык саясатты изилдөө институту калктын динамикасын жана демографиясын изилдөө жаатында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Тараптар Кыргыз Республикасынын 2040-жылга чейинки демографиялык саясатынын Концепциясын иштеп чыгуу жана ишке ашырууда кызматташууга жана аналитикалык материалдарды иштеп чыгууда жана жайылтууда консультациялык/маалыматтык колдоо көрсөтүүнү макулдашты.

Демография экономика, билим берүү, саламаттыкты сактоо (репродуктивдүү ден соолук, үй-бүлөнү пландаштыруу), жаштар, миграция, гендердик теңчилик ж.б. сыяктуу көптөгөн тармактарга байланыштуу. Демографиялык саясаттын концепциясы өнүгүүнүн түрдүү чөйрөлөрүндөгү саясаттын чараларын аныктайт, алар калкка багытталган. , адамзатты өнүктүрүү жана бардык муундарга татыктуу жашоону камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү.