You are here

Кыргыз Республикасынын алыскы аймактарында 23-апрелден 2-майга чейин калкты жана турак жай фондун каттоо улантылууда. Каттоо республиканын 15 районундагы 116 айыл-аймактарды камтыйт. Эл каттоо биринчи этаптагыдай эле электрондук форматта жүргүзүлөт.

Ошол эле учурда биринчи этапта кандайдыр бир себептер менен өтпөй калган адамдар үчүн контролдук эл каттоо жүргүзүлөт.

A check census is also going on in parallel for people who, for some reason, did not take it during the first phase.

Түзүлгөндөн бери Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калкты жайгаштыруу Фонду (ЮНФПА) негизги мандаттарынын бири калкты жана турак жай фондун каттоонун жогорку сапатын, алардын эл аралык принциптерге жана стандарттарга шайкеш келишин камсыз кылуу боюнча улуттук потенциалды күчөтүү болуп саналат. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргыз Республикасындагы Калкты жайгаштыруу Фонду (ЮНФПА) өкмөткө калкты улуттук каттоону пландаштырууга жана ишке ашырууга жана анын натыйжасында алынган маалыматтарды колдонууга күчтүү жана кеңири колдоо көрсөтөт.